Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ISDFS Sempozyumuna Katıldık

3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde 11–12 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen

sempozyuma bölüm öğretim elemanlarımızdan Doç. Dr. Ayhan İSTANBULLU ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAVUT katılmışlardır.

 

Sempozyum kapsamında aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilmiştir;

Eğitimler:

 • Mobil Adli Bilişim
 • Adli Bilişimde Veri Analizi ve Yorumlamaları
 • Bitcoin ve İlişkili Kriptolu Paralar
 • Adli Bilişim ve Güvenlikte Büyük Veri Analizi ve Uygulamaları
 • Siber Güvenlik ve Savunma
 • Bulut Güvenliğinde Şifreleme ve Kişisel Güvenlik
 • Data Flow Süper Bilgisayarlar ve Büyük Veri Analizi

 

Paneller:

 • Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişimde Gelişen Teknoloji Eğilimleri ve Eğitimleri (İngilizce)
 • Türkiye’de Adli Bilişim ve Siber Güvenlik

 

Davetli Konuşmacıların Konuları:     

 • Adli Bilişimde Güncel Sorunlar:  Aşırı Veri Yükleme ve Karşı Adli Bilişim
 • Büyük Veri Analizinde Süper Bilgisayarlar
 • Adli Bilişimin Geleceği ve Geleceğin Adli Bilişim Yaklaşımları

 

61 Bildiri ve poster sunumları

5 Tez Sunumu

Canlı Sistem Hekleme Çalıştayı

Ticari Şirket Ürün Tanıtım Oturumları

Adli Bilişim ve Bilgi Güvenliği Standları